RGV有轨穿梭小车


   设备功能   


   ⚪ 用于货物在各输送线、缓存站、出入库站台等的自动搬运

   ⚪ 可实现货物与空盘的来回转运   设备类型   


   根据运动方式可以分为

   ⚪ 环形轨道式 RGV

   ⚪ 直线往复式 RGV   设备特点   


   ⚪ 速度快

   ⚪ 安全性高

   ⚪ 可靠性高

   ⚪ 提高仓库运行效率